Svensk Sjöfart och Furetank i GP om inflaggning

Både Svensk Sjöfarts VD Rikard Engström och Furetanks VD Lars Höglund intervjuades i GP om inflaggningen av fartyg till den svenska flaggan. Både Rikard Engström och Lars Höglund menade att förutsättningarna för den svenska sjöfarten förbättrats genom en rad åtgärder genomförda av regeringen, de fackliga parterna och den svenska rederinäringen; exempelvis införandet av tonnageskatt, regelförenklingar, inspektionsdelegering och TAP-avtal.

Läs artiklarna här och här.

Publicerad: 2018-02-23