Svensk Sjöfart medverkar under seminarium med Riksdagens Maritima Nätverk

Riksdagens maritima nätverk bjöd in till seminarium om överflyttning och farleds- och lotsavgifter. Från och med år 2024 vill Sjöfartsverket höja avgifterna och dessutom minska ersättningen för klimatkompensationen, vilket för merparten rederier resulterar i en ökning med 17 procent.

Under seminarier medverkade bland annat Svensk Sjöfarts vd Anders Hermansson och gav en bakgrund om hur situationen ser ut.

– För sjöfarten har vi flera kostnader, både farledsavgifter, lotsavgifter och EU ETS. Farledsavgifter tas ut av fartyg över 400 brutto och avgifterna baseras på storlek, frekvens och miljöprestanda och varuavgift och passageraravgift. År 2022 hade vi ungefär 164 000 ton och 75 000 anlöp, dubbelt så mycket som järnvägen tar, och avgifterna gick upp till 1,9 miljarder. Sjöfartsverket får idag ca 15 procent av intäkterna via anslag. Sedan 9 år så har farledsavgifterna ökat med 50 procent, något över KPI. Sjöfarten bär sina egna kostnader och mer än det, exempelvis marginalkostnader och investeringar för Sjöfartsverket som inte går i nationell plan. 250 MSEK borde enligt Sjöfartsverket finansieras av anslag som idag finansieras av avgifterna. Sjöfarten menar dessutom att både investering och drift av isbrytningen borde finansieras av anslag, säger Anders Hermansson, vd Svensk Sjöfart.

Publicerad: 2023-11-29