Svensk Sjöfart m.fl. i Altinget debatt: ”Öka transporteffektiviteten – låt mer gods färdas via sjöfart och järnväg”

Anders Hermansson, VD på Svensk Sjöfart skriver idag tillsammans med Ulric Långberg, Samhällspolitisk chef på Sveriges Åkeriföretag och Gustaf Engstrand, Näringspolitisk chef på Tågföretagen, i Altinget debatt. Debattörerna lyfter behovet av ett trafikslagsövergripande perspektiv för att klara transportutmaningen vi står inför och vikten av att näringslivet ställer krav på att transporteffektiviteten optimeras.

Läs hela debattartikeln här. 

Publicerad: 2023-03-22