Svensk Sjöfart kommentarer TV4 inslag om farlig fartygsåtervinning

Den 28 november rapporterade TV4 om hur fartyg skrotas under bristfälliga och farliga förhållanden, något som Svensk Sjöfart förfäras över.

–  Vi stöder på intet sätt de miljövidriga och hälsofarliga återvinningsanläggningar som beskrivs i inslaget. Vi har i våra rekommendationer varit mycket tydliga till våra medlemmar att man bör återvinna fartyg enligt det regelverk som stipuleras i den så kallade Hong-Kong-konventionen. I den regleras, genom FN-organet IMO:s försorg, hur återvinning av fartyg ska gå till. Det ska ske på anläggningar som är godkända och ställer höga krav på såväl säkerhet som på miljöfrågor, säger Rikard Engström, VD Svensk Sjöfart.

Hong-Kong-konventionen är ännu inte i kraft globalt, vilket innebär att man än så länge följer den på frivillig basis, något som Svensk Sjöfart uppmuntrar till. EU:s regelverk kring fartygsåtervinning togs fram för att EU trodde att det skulle ta tid innan Hong-Kong-konventionen trädde ikraft.

– Sjöfart är en global industri som behöver regleras och sanktioneras globalt. Med ett EU-perspektiv kommer vi bara åt en del av världsflottan – med ett globalt IMO-regelverk kommer vi åt merparten. Svensk Sjöfart har flera gånger påpekat för regeringen att Sverige, som var drivande i konventionens framtagande, bör ratificera den. Den börjar gälla först när tillräckligt många länder ratificerat den. För att fartyg ska byggas, användas och slutligen återvinnas på ett bra sätt krävs det ansvarstagande rederier, varv, transportköpare och anläggningar för återvinning av fartyg men det krävs också ansvarstagande länder som arbetar för globalt stränga regler bland annat genom att ratificera Hong-Kong-konventionen, säger Rikard Engström.

Ett problem i dagsläget är att kapaciteten gällande fartygsåtervinnig inte är tillräcklig på europeiska återvinningsanläggningar.

– Att denna typ av återvinningsanläggningar är kvar idag är något som Svensk Sjöfart anser är mycket beklagligt. Kapaciteten i termer av volym och storleken på fartyg man kan återvinna i de hamnar som är godkända enligt EU-regelverket är enligt industrin inte tillräcklig. Därför är det viktigt att istället på olika sätt använda och ställa krav på den ansvarstagande återvinningsindustrin som finns. Det gör vi genom att följa Hong-Kong-konventionen. Konventionen ställer tuffa krav på anläggningarna avseende bland annat arbetarskydd, strikta miljökrav och minimering av farligt avfall.  En återvinningsplan ska tas fram och ges okej innan återvinning påbörjas i de auktoriserade varven. Varv som inte är auktoriserade enligt konventionen avråder vi från att använda, säger Fredrik Larsson, miljö- och klimatansvarig på Svensk Sjöfart.

För frågor kontakta Fredrik Larsson, ansvarig för miljö- och klimatfrågor, fredrik.larsson@sweship.se, +46707 – 54 35 47 eller Rikard Engström, VD, rikard.engstrom@sweship.se

Publicerad: 2019-11-29