Svensk Sjöfart intervjuad i Ålands radio om Sjöfartsverkets förslag på höjda avgifter

Ålands Radio uppmärksammar Sjöfartsverkets förslag till höjda avgifter. Flera organisationer har kritiserat förslaget, däribland Landskapsregeringen.

– Prishöjningar är helt orimliga, säger Rikard Engström, VD på Svensk Sjöfart bland annat i inslaget.

Lyssna på hela intervjun här.

Publicerad: 2021-10-06