Svenska redare visar vägen inom miljö & klimat

Den europeiska redarföreningen, ECSA, samlade 19 september beslutsfattare och EU:s medlemsländer för att bland annat diskutera minskning av koldioxidutsläpp inom sjöfarten på seminariet ”CO2 reduction in the shipping industry – Shipowners’ initiatives”.

image1 (003)

Fredrik Larsson, miljöansvarig på Svensk Sjöfart, och Lars Höglund, Furetank, presenterade på seminariet vad svenska rederier gör vad gäller att utveckla klimat- och miljövänliga fartyg. Svensk Sjöfarts ambitiösa Klimatfärdplan diskuterades och Furetank gav exempel på dess arbete med att utveckla framtidens fartyg.

 

 

 

Publicerad: 2017-09-19