Svensk Sjöfart i SVT om global forsknings- och utvecklingsfond för att möjliggöra fossilfri sjöfart

Svensk Sjöfarts miljö- och klimatansvarige Fredrik Larsson intervjuades i SVT nyheter om det nyligen lanserade förslaget om en global forsknings- och utvecklingsfond för att möjliggöra fossilfri sjöfart. I inslaget berättar också Svensk Sjöfarts medlem Wallenius, SSPA och KTH om projektet att skapa fraktfartyg som drivs med segel.

Läs mer här.

Publicerad: 2019-12-28