Svensk Sjöfart i Nya Wermlandstidningen: ”Se över avgifter och utveckla hamnar”

Det förefaller orimligt att fartygen som angör hamnen från vattenvägen betalar hamnavgift medan tågen och lastbilarna som angör hamnen från landsidan inte betalar något, skriver Svensk Sjöfarts VD Rikard Engström i Nya Wermlandstidningen idag. Läs hela debattartikeln här.
Publicerad: 2019-06-10