Svensk Sjöfart i media: ”Säkra skyddet av civila handelsfartyg i Röda havet”

Svensk Sjöfarts vd Anders Hermansson har intervjuats i flera medier med anledning av den pågående situationen i Röda havet, han belyser bland annat vikten av att civila handelsfartyg skyddas.

– Det är helt oacceptabelt att civila handelsfartyg, med civil personal, blir attackerade med militära medel. Nu måste Sverige och EU vidta skyddsåtgärder, så att man säkerställer skyddet för den civila handelsflottan, möjligheten till fri navigering och skyddet av den internationella handeln, säger Anders Hermansson bland annat.

Artikel i Dagens Nyheter.

Artikel i Svenska Dagbladet. 

Artikel i Göteborgs Posten. 

Inslag i Sveriges Radio. 

Inslag i TV4. 

Med flera.

Publicerad: 2023-12-19