Svensk Sjöfart i Jönköpings Posten Debatt

Svensk Sjöfarts VD Rikard Engström och Åkeriföretagens VD Rickard Gegö skriver i Jönköpings Posten Debatt samt Filipstads tidnings Debatt om vikten av att säkerställa de samhällsviktiga färjorna.

Läs hela debattartikeln här.

Publicerad: 2020-03-27