Svensk Sjöfart i GP Debatt: ”Förstår samhället vilka enorma mängder fossilfri el som behövs?”

Idag skriver Fredrik Larsson, ansvarig för miljö- och klimatfrågor på Svensk Sjöfart, en debattartikel i GP Debatt om utmaningen med att få fram tillräckligt med fossilfri el för att möta klimatmålen. Aktörer inom sjöfartsbranschen i Sverige arbetar ständigt med att minska klimatavtryck och har en vision om noll skadliga utsläpp till luft och vatten år 2050 för internationell sjöfart och 2045 för nationell sjöfart, i linje med Sveriges klimatmål. Men förstår samhället verkligen vad som krävs för att så ska ske?

Läs hela debattartikeln här. 

Publicerad: 2023-01-09