Svensk Sjöfart i DN: ”Stoppet i Suezkanalen visar hur viktig sjöfarten är för världen”

DN skriver om det tillfälliga stoppet i Suezkanalen och vilken påverkan det har på sjöfarten. Bland annat intervjuades Anders Hermansson, vd på Svensk Sjöfart, som förklarar att rederierna alltid gör bedömningar utifrån omvärldsutvecklingen.

– Stoppet i Suezkanalen visar hur viktig sjöfarten är för världen och hur viktigt det är att man kan upprätthålla trafiken, säger Anders Hermansson bland annat till DN.

Läs mer om näringspolitik här. 

Läs hela artikeln här. 

Publicerad: 2023-01-10