Svensk Sjöfart i DN om vikten av sjöfart i kris och krig

DN skriver om bristen på svenskflaggade fartyg och svensk sjöpersonal. Bland annat intervjuas Carl Carlsson, ansvarig för säkerhetsfrågor på Svensk Sjöfart.

Läs hela artikeln här.

Publicerad: 2022-05-25