Svensk Sjöfart i DI Debatt: Lägg om beskattning och avgift för att gynna klimatsmarta transporter

Svensk Sjöfart skriver i DI Debatt tillsammans med andra företrädare i transportsektorn om att Sverige bör ersätta den nuvarande trubbiga fordonskatten med en ekoskatt. På så sätt kan 75 procent av beskattningen försvinna för de mest klimatsmarta fordonen.

Läs mer här.

 

Publicerad: 2018-03-09