Svensk Sjöfart i Dagens Nyheter

Svensk Sjöfarts vice VD Anders Hermansson är intervjuad i Dagens Nyheter med anledning av de åtgärder som krävs för att stärka sjöfarten på grund av coronaviruset.

– Just nu handlar det om att säkra transporterna till och från Sverige, genom ett antal snabba, akuta åtgärder, säger Anders Hermansson bland annat i intervjun.

Läs hela artikeln här.

Publicerad: 2020-03-18