Svensk Sjöfart i Dagens Industri om sjöfartens klimatfärdplan

Svensk Sjöfarts VD Rikard Engström skriver tillsammans med Fossilfritt Sveriges nationella samordnare, Svante Axelsson, en debattartikel om hur sjöfarten kan uppnå fossilfrihet. Bland annat föreslås en koldioxidfond, att miljödifferentieringen av farledsavgifterna ökar och att avgiftsstrukturen, som också kommer påverka många hamnars avgiftssystem, differentieras så att fartyg som vill gå över till alternativa bränslen premieras.

Läs hela debattartikeln här.

Publicerad: 2019-02-11