Svensk Sjöfart i Dagens industri om höjda farledsavgifter

Svensk Sjöfarts tf VD Anders Hermansson i Dagens industri om Sjöfartsverkets beslut om höjda farledsavgifter. Bland de intervjuade finns även Maria Jansson, Karolina Boholm, Skogsindustrierna, och Katarina Norén, Sjöfartstidningen.

Läs hela artikeln här.

Publicerad: 2021-12-06