Svensk Sjöfart i Aktuell Hållbarhet: Mer forskning krävs för att främja en hållbar sjöfart

Svensk Sjöfart behöver utvecklas i hållbar riktning, men då krävs resurser. Skapa därför en CO2-fond dit redare betalar avgifter för utsläpp. Fonden kan sedan dela ut ekonomiskt stöd för CO2-reducerande investeringar. Det föreslår branschorganisationen Svensk Sjöfart.

Läs hela debattartikeln här.

Publicerad: 2019-04-15