Svensk Sjöfart förvånade över regeringens beslut om alkobommar

Tomas Eneroth meddelade på ett besök i Tylösand att regeringen kommer att besluta om alkobommar och lägger 78 miljoner på tre år för att installerar alkobommar främst i hamnar, fasta och mobila stationer. I Trafikverkets regeringsuppdrag ”Förbereda för ett införande av anläggningar för nykterhetskontroller i vissa hamnar” uppges dock att totalkostnaden för att genomföra nykterhetskontroller i hamnar uppskattas till mellan 280 och 420 miljoner kronor. I beräkningen är då inte kostnader för personresurser från kontrollmyndigheterna inräknade.

På frågan från Ekot om alla hamnar ska få alkobommar svarade Tomas Eneroth att alla hamnar ska inkluderas.

– Vi ska täcka alla de hamnar där det anlöper fordon och det är därför man måste se till att ha mobila enheter också, inte bara fasta, och det kommer också att underlätta polisens arbete, säger Tomas Eneroth till Ekot.

Trafikverket föreslår i rapporten som tar sin grund i regeringsuppdraget, att man inte enbart bör fokusera på hamnarna utan bör utveckla ett verktyg som kan användas på även andra platser; exempelvis långtidsparkeringar vid flygplatser, gränsövergångar, festivaler, andra evenemang och i ordinarie kontrollverksamhet på trafikkontrollplatser.

– Vi är förvånade över beskedet från infrastrukturministern. Vi är självklart helt eniga om att man måste minimera risken att möta en onykter förare – men viktigare och långt mer kostnadseffektivt än att sätta upp alkobommar är att arbeta förebyggande. Minst lika viktigt som nykterhetskontroller är också kontroller av exempelvis drogpåverkan, kör- och vilotider samt fordonets säkerhet, säger Rikard Engström, VD, Svensk Sjöfart.

– Rederierna arbetar redan förebyggande genom bland annat olika former av informationsaktiviteter. Bommar är även enligt Trafikverket en kostnadsineffektiv lösning för att komma tillrätta med problemet.

Föreningen Svensk Sjöfart menar att en lösning på problemet behöver vara konkurrensneutral ur alla perspektiv, inte ålägga hamnen polisiära uppgifter och fungera kostnadsneutralt, det vill säga, inga extra utgifter för hamnen. För att inte påverka konkurrensneutraliteten och trafikeringen mellan närliggande hamnar och Öresundsbron behöver även bron ingå om man går vidare – precis som Trafikverket föreslår i regeringsuppdraget. Lösningen får inte heller resultera i att hamnlogistiken och trafikflödet påverkas.

– Införs alkobommar endast i vissa hamnar skapas en konkurrensnackdel och det kommer även påverka logistiken. Ett passagerarfartyg tar ungefär 500 personbilar. Om alkobommar sätts upp i hamnen innebär det en kö på cirka 2 kilometer – alltså ungefär 20 fotbollsplaner på rad – eller en kö från Riksdagshuset till Karlaplan. Att få detta att flyta logistiskt i hamnen kommer därför vara en stor utmaning, säger Rikard Engström.

– Dessvärre är det nog så att politiken trott på dem som pratar om automatiska nykterhetskontroller som en resurseffektiv lösning. Så är det inte, varken enligt oss eller Trafikverket. Om någon ”blåser rött” i en kontroll så måste myndighetspersoner ingripa. Personella resurser kan man därför inte komma runt med denna gamla lösning på problemet.

Läs Ekots rapport här: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6776964

Trafikverkets rapport.

Publicerad: 2017-09-14