Svensk flagg allt viktigare för Sverige

Under Almedalsveckan arrangerade Svensk Sjöfart tillsammans med Sjöfartsforum seminariet Handel och samhällets försörjning – hur sårbart är Sverige?

Dag Klackenberg, (M) Försvarsutskottet, som också har en bakgrund som vd för Svensk Handel, lyfte fram Sveriges geografiskt utsatta läge och beroende av fungerande transporter, sjötransporter inte minst. Sverige klarar sig inte utan sin handel och import i många dagar. Calle Olsson, (S) Försvarsutskottet, höll med och förklarade att regeringen nu har startat ett arbete för att intensifiera beredskapen för landets samhällsförsörjning. Vår omgivning präglas av många oroshärdar och den trygghet som Försvarsberedningen upplevde för bara tre år sedan har tvingats till ett uppvaknande.

Jan Thörnqvist, Försvarsmaktens insatschef sade att försvaret idag är mer beroende av landets företag och näringsliv än någonsin tidigare för att klara en krissituation. Sjöfarten spelar en oerhört stor roll på flera olika plan. En svenskflaggad sjöfart är en nödvändighet för att samverkan ska bli möjlig. Det är inte bara sjöfarten som behöver en svensk flagg, ju mer självförsörjande ett land är desto bättre kan vi klara oss i en krissituation. Samverkan mellan många aktörer blir alltmer en nödvändighet.

-Vi arbetar för att sjöfarten i Sverige ska få samma dignitet på det politiska planet som sjöfarten har i andra länder, säger Pia Berglund, vd Svensk Sjöfart. Där är vi ännu inte och det behövs för att förståelsen för att den svenskflaggade sjöfarten ska kunna växa i Sverige. I våra grannländer Norge och Danmark rullas röda mattan ut för att sjöfartsnäringen ska ges internationellt konkurrenskraftiga villkor. Det som lovar gott för framtiden är att politiker och andra som medverkat i våra seminarier i Almedalen detta år, har visat att sjöfarten kommer allt högre på den samhällspolitiska agendan.

Bilden från vänster: Dag Klackenberg ,(M) Calle Olsson, (S),  Jan Thörnqvist, Claes Berglund Stena AB och Nils Karlsson vd Ratio