Storbritanniens valresultat får stor betydelse för sjöfarten

Storbritannien har valt Brexit-förespråkaren Boris Johnson till premiärminister, något som troligtvis kommer att få konsekvenser för sjöfarten.

– Valet har, i alla fall i den internationella speglingen, i praktiken kommit att handla om en enda fråga – Brexit. Eftersom jag i grund och botten är övertygad om frihandelns fördelar utifrån tillvaratagandet av komparativa fördelar mellan länder och regioner beklagar jag att vi nu står inför ett faktum. Brexit blir av och högst sannolikt sker det den 31 januari 2020. Det är viktigt att Sverige går i mål med att få till så bra handelsavtal som möjligt med Storbritannien. Den enda fördelen jag ser med utgången av valet som är tydlig är att vi inte kommer att leva i den ovisshet som vi nu vant oss vid. Det kommer att vara smärtsamt på kort sikt, inte minst för AB Sverige men också för resenärer och hela transportsektorn som transporterar till och från Storbritannien men på längre sikt kommer den typ av friktioner förstås att minska undan för undan, säger Rikard Engström, VD Svensk Sjöfart.

Publicerad: 2019-12-13