Kritik från Svensk Sjöfarts medlemmar på Sjöfartsverkets föreslagna avgiftsföreskrifter

Svensk Sjöfarts medlem Tallink Silja, som bedriver trafik mellan Sverige, Finland, Estland och Lettland, är ett av de rederier som fört fram kritik mot Sjöfartsverkets föreslagna avgiftsföreskrifter. Passagerarrederiet vänder sig särskilt mot att konsekvensutredningen inte på ett fullständigt sätt belyst de problem som kan uppstå med det nya avgiftssystemet och den bristande miljöstyrningen. Miljöstyrningen som föreslagits innebär exempelvis att miljövänlig teknik som katalysatorer inte längre blir ekonomiskt försvarbart att använda – förslaget leder därmed till negativ miljöstyrning. Totalt kommer det föreslagna avgiftssystemet höja avgifterna för rederiet med 20-40 procent.

– Våra medlemmars kritik är riktig och det är viktigt att dessa beaktas av Sjöfartsverket. Budskapet från våra medlemmar är tydligt – avstå från avgiftshöjningarna och skjut på införandet av ny modell samt genomför en konsekvensanalys innan, och inte efter, en ny avgiftsmodell införs, säger Rikard Engström, VD, Svensk Sjöfart.

Publicerad: 2017-11-01