Spännande presentationer i Speakers Corner på SJÖLOG 2023

Igår anordnades SJÖLOG 2023 av Chalmers Studentkårs sjösektion på Lindholmen Science center i Göteborg. Mässan lockade fler än 1000 nyfikna besökare och i Speakers Corner, som sponsrades av Svensk Sjöfart, kunde de lyssna till representanter från olika delar av sjöfartsbranschen. Bunker One, DFDS, Trafikverket Färjerederiet, Maersk, Stena Line, The Swedish Club, YPI Crew, Northern Offshore Services, Sjöfartsverket, FORSEA och Mercy Ships presenterade både vad som är på gång inom sjöfarten samt vilka arbetstillfällen som finns för studenterna när de kliver ut i arbetslivet.

För Maersk ligger fokus på hållbarhet och miljö.

– I år kommer vårt första fartyg som är helt grönt, det kommer gå på grön metanol, in i bruk och nästa år kommer ytterligare 19 fartyg. Vi har ett mål att 2030 ska alla våra fartyg vara helt klimatneutrala, alltså helt gröna, och att år 2040 ska allt som vi gör kopplat till logistik också vara klimatneutralt, säger Ludvig Strid, Country Sales Manager på Maersk.

Magali Guzman, Talent Acqusition Partner på Stena Line, berättade om rederiets historia, målsättningar och kultur samt vilka olika tjänster som rederiet rekryterar till och hur studenter ska gå till väga för att söka jobb hos rederiet.

Northern Offshore Services (NOS) satsar på att elektrifiera sina fartyg, såväl nybyggen som befintliga fartyg.

– Vi designer nya fartyg med så lite miljöpåverkan som möjligt, med så mycket tillgänglighet som möjligt för kunden, alltså samma prestanda som en diesel båt. Parallellt så bygger vi också om våra existerande båtar. NOS har någonting som få andra rederier har nämligen tillgång till grön energi ute till havs. Vi satsar då naturligt på att elektrifiera våra fartyg och kan vi använda den energin som kommer direkt från vindkraftverken till våra båtar? Svaret är ja, det kan vi göra, för parkägarna idag håller på att utveckla det som kallas offshore charging, en laddstolpe till havs, säger Emma Andersson, Projektledare Research and Development, NOS.

Hos NOS finns det flera möjligheter till jobb.

– Hos oss finns det många vägar att gå och framför allt så kan man välja flera spår, ett arbetsliv är väldigt långt. Man kanske vill börja sin karriär ombord för att sedan börja jobba iland. För oss är det viktigt att vara flexibla eftersom att vi vill att folk stannar i branschen, säger Julia Brengesjö, Crewing och HR manager, NOS.

Rederiet FORSEA räknar med att de genererar ca 2000 jobb i den region de verkar i. 2014 började rederiet en batteriresa för att ställa om sina fartyg och uppnå en grönare sjöfart.

– Vi kommer vara där 2030, det är långt före många andras mål. Hur ska vi nå hit? Batterifartyg, idag har vi två utav fyra, varav den jag är på Aurora har kört sedan 2018 och vi har 94,7% batterikörning. Sedan vi 2018 gick över helt till batteridrift sparar vi 23 000 ton CO2 om året.

Om SJÖLOG

Chalmers Studentkårs Sjösektions SJÖLOG är ett återkommande event som anordnas av studenter på Chalmers Sjöfartsutbildningar med syfte att sammanföra studenter och näringsliv för ett ömsesidigt nätverkande. Ett event där studenter från både Sjöfartsgymnasier och Högskolor får chansen att skaffa sig insikt i vad som väntar efter studietiden med möjlighet att ställa frågor om karriärval samtidigt som gästande företag får tillfälle att träffa och marknadsföra sig inför potentiella framtida medarbetare, kunder eller leverantörer. SJÖLOG har vuxit för varje år och erbjuder en unik chans att knyta nya kontakter.

Läs mer om SJÖLOG här.

Publicerad: 2023-02-03