SOL breddar verksamheten

Svenska Orient Linien (SOL) utökar sitt ägande i logistikföretaget Scanlog enligt ett pressmeddelande idag. Man har tidigare ägt 20% men går nu in och blir majoritetsägare. Anledningen till att man ökar sitt ägande är att man ser en ökad efterfrågan från kunderna om att erbjuda mer av distributionslogistiskt helhetsperspektiv snarare än att man köper transportsdelarna var för sig.

– Scanlog är en välkänd aktör på logistikmarknaden som inte minst gjort sig kända för att gå i bräschen inom hållbarhetsfrågorna bland annat genom digitala verktyg. Det är därför roligt att se att SOL tar ett ökat ansvar för att leverera en än högre kundnytta i och med att man ger sig i kast med att arbeta mer aktivt med det logistiska erbjudandet till transportköparen säger Rikard Engström, vd Svensk Sjöfart.

Publicerad: 2020-01-13