Sjöfartsfrukost om handelskrig och Brexit

När Svensk Sjöfart bjöd in till sjöfartsfrukost talade Per Cramér, rektor på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, och Claes Berglund, Direktör över Public Affairs och hållbarhet på Stena, under temat handelskrig och Brexit. Missade du seminariet kan du se hela här.

Både menade att länder blir alltmer protektionistiska, något som påverka sjöfarten.

– I framtiden tror jag att vi kommer att se EU-förhandlingar som är mer inåtvända och alltmer protektionistiska. Vi kommer också säkerligen se fler bilaterala avtal. Utan Storbritannien kommer EU vara en svagare förhandlingspart internationellt; exempelvis gällande förhandlingar med USA. Där vi kanske kan se en överhängande risk att Brexit sprider sig är länder som Frankrike, Italien och Österrike. I dessa länder finns definitiva risker för populistiskt driven utveckling. Något som är intressant för framtiden är också att den brittiska och kinesiska ekonomin är som siamesiska tvillingar idag, säger Per Cramér.

– Något som är mycket viktigt att komma ihåg är att Brexit kommer att leda till brist av flera produkter. För sjöfartens del kommer man att behöva ta in folk för att exempelvis hjälpa till med arbetet i hamnar. Man vet exempelvis idag inte vilka dokument som ska användas för kunderna. Något som är säkert är att det kommer att bli högre kostnader, med administration och mindre volymer relativt sätt. Vi kommer också att sakna Storbritannien som en allierad i Bryssel, säger Claes Berglund.

Stor osäkerhet gällande just Brexit råder dock, något som gör det svårt att sia om framtiden

– Om man inte får ett handelsavtal till 2020 är de osäkert vad som händer då det är obesvarat i övergångsavtalet. Det finns inte heller någon reglering av förlängning eller konsekvenser. Jag tror däremot att det blir ett pragmatiskt avtal, säger Per Cramér.

– En ny folkomröstning skulle innebära att det krävs en enorm legitimitetsförlust och kräver en överväldigande majoritet och den prognosen kan vi inte se idag, säger Per Cramér.

Anders Brödje, VD för Bahamas Shipowners, deltog som åhörare och kommenterade att utvecklingen ofta inte handlar om logik, utan känslor.

– Britterna är öbor och vanliga att hantera livet själva. Eftersom det är känslor som styr och inte logik är hela frågan mycket oförutsägbar. Jag ställer mig tveksam till om det blir avtal, säger Anders Brödje.

När talarna fick lov att önska för framtiden framhöll båda ökat samarbete och ökad frihandel.

– Framöver hoppas jag att vi får konkreta överenskommelser som sedan förs över till utveckling av handel regionalt inom EU och inom WTO. Jag hoppas också att det brittiska underhuset tar sig samman, men det är kanske alltför utopiskt att tro, säger Per Cramér.

Publicerad: 2018-12-14