Sjöfartsbranschen samlas på Svensk Sjöfarts höstseminarium 15 november

Den 15 november samlas sjöfartssverige för Svensk Sjöfarts årliga höstseminarium. På agendan står diskussion med riksdagspolitiker, omvärldsbevakning, framtidens bränslen och hur man skapar hållbara affärer.

– Under dagen kommer vi att berätta vad som är på gång inom den svenska sjöfartssektorn och vad som står högst upp på agendan just nu. När 90 procent av världshandeln transporteras sjövägen är det viktigt att frågan diskuteras på nationell nivå och vi är därför mycket glada över att några av våra riksdagsledamöter deltar på mötet, säger Rikard Engström, VD, Svensk Sjöfart. Sjöfart är en viktig gemensam nämnare i transportpolitiken och vi kan och vill hjälpa politikerna att nå dessa mål och att utveckla det hållbara samhället.

En stor del av dagen kommer ägnas åt hållbarhetsfrågor då forskaren Maria Grahn presenterar kring de senaste rönen om framtidens bränslen och författaren Gunilla Östberg berättar om hur man arbetar med hållbara affärer.

-Vi ligger långt fram vad gäller klimat och miljö och vi vill fortsätta vara föregångare. Svensk Sjöfart har också antagit en vision om noll utsläpp till 2050. Därför är seminariet inriktat på bränslen och hur vi skapar hållbara affärer. Genom att få kunskap om nuläget och vad vi ser för trender är vår förhoppning att vi kan skapa en större förståelse för utmaningar och möjligheter. Exempelvis ser vi att flera av de svenska rederier som genomfört miljoninvesteringar i klimat- och miljöåtgärder inte tjänar på detta idag. Framöver är det viktigt för oss att early-movers gynnas och att politiken satsar på forskning och innovation som kan lösa samhällsproblem, säger Rikard Engström.

 

Praktisk information

Datum och tid: 26 april kl.13.00-16.00

Plats: Chalmerska huset, Södra Hamngatan 11, Göteborg

Läs mer.

Program

13.30

Välkomna och inledning

Senaste nyheterna inom svensk sjöfartssektor – vad har hänt och vad har vi att vänta framöver? – Rikard Engström, Svensk Sjöfart

Shipping industry outlook – Christopher Pålsson, Lloyd’s List Consulting, Maritime Intelligence

Framtidens bränslen på kort och lång sikt – Maria Grahn, Chalmers

Hur gör vi Sverige mer hållbart och innovativt och vad är sjöfartens roll? – Några av våra riksdagspolitiker samtalar, bland annat Hampus Hagman (KD), Rickard Nordin (C), Emma Berginger (MP), Jessica Thunander (V)

Inspirationsföreläsning: Hållbarhet och omställning i praktiken – hållbara innovationer och nya affärsmodeller – Gunilla Östberg, författare och konsult

Kl.16.00 Slut

 

Media är välkomna, föranmälan till info@sweship.se

Kontaktpersoner:

Rikard Engström, VD, rikard.engstrom@sweship.se

Carolina Kihlström, kommunikationsansvarig, 0707- 23 36 42, carolina.kihlstrom@sweship.se

 

Föreningen Svensk Sjöfart är en branschorganisation. Den svenska sjöfarten är en del av det europeiska sjöfartsklustret som kontrollerar drygt 40 procent av världshandelsflottan. Mer än 90 procent av Sveriges handel går via sjöfarten och sjöfarten sysselsätter cirka 10 000 personer ombord samt 100 000 i hela näringen. Läs mer: www.sweship.se

Publicerad: 2018-11-13