Svensk Sjöfarts höstseminarium – Nå framgång med en hållbar sjöfartssektor i en föränderlig värld (FULLBOKAT)

Datum och tid: 15 november kl.13-16

Plats: Chalmerska huset, Södra Hamngatan 11, Göteborg

Välkommen till Svensk Sjöfarts höstseminarium där vi kommer att prata om det senaste inom sjöfarten, ta del av den senaste omvärldsbevakningen för sjöfarten och fokusera på hållbarhet!

Under dagen kommer Svensk Sjöfarts VD Rikard Engström berätta om vad som är på gång inom den svenska sjöfartssektorn och omvärldsbevakaren Christopher Pålsson kommer att blicka framåt och ge en trendspaning för sjöfarten. Därefter kommer bränsleforskaren Maria Grahn berätta om det senaste gällande sjöfartens bränslen och diskutera vad sjöfarten bör tänka på framöver när det kommer till bränslen. Seminariet bjuder också på ett samtal mellan några av våra nya riksdagsledamöter och en inspirationsföreläsning.

Preliminärt program

13.00 Kaffe och mingel

13.15

  • Välkomna och inledning
  • Senaste nyheterna inom svensk sjöfartssektor – vad har hänt och vad har vi att vänta framöver? – Rikard Engström, Svensk Sjöfart
  • Shipping industry outlook – Christopher Pålsson, Lloyd’s List Consulting, Maritime Intelligence
  • Framtidens bränslen på kort och lång sikt – Maria Grahn, Chalmers
  • Hur gör vi Sverige mer hållbart och innovativt och vad är sjöfartens roll? – Några av våra nya riksdagspolitiker samtalar, bland annat Hampus Hagman (KD) och Rickard Nordin (C)
  • Inspirationsföreläsning: Hållbarhet och omställning i praktiken – hållbara innovationer och nya affärsmodeller – Gunilla Östberg, författare och konsult

16.00 Slut

 

Talare

Christopher Pålsson är omvärldsbevakaren från Lloyd’s List Consulting, Maritime Intelligence som alltid har de senaste rönen och framtidsspaningarna. Christopher leder ett team som analyserar och prognostiserar den globala och regionala utvecklingen av den maritima sektorn och hur detta påverkar utbud och efterfrågan. Han var tidigare partner på Maritime Insight och har även arbetat på IHS Fairplay och Lloyds register-Fairplay.

Maria Grahn är forskare på Chalmers och styrkeområdesledare för styrkeområde Energi. Marias forskning är fokuserat på energisystemanalys och bland annat forskar hon på drivmedel, elektrobränslen och framtida bränslen för sjöfarten. Hon fick bland annat styrekområdenas pris år 2017 för sin forskning.

Rikard Engström är VD på Svensk Sjöfart med stor kunskap inom den svenska sjöfartssektorn. Rikard kommer att diskutera vad som hänt inom den svenska sjöfartssektorn och Svensk Sjöfarts fokusområden; miljö och klimat, näringspolitik, forskning och innovation samt säkerhet och teknik.

Gunilla Östberg har arbetat inom flertal branscher så som processindustrin, energi- och transportsektorn, och där fokus legat på att skapa konkurrenskraft, tillväxt och lönsamhet baserat på långsiktig hållbarhet. Gunilla är också författare till boken ”Hållbara affärer- så ökar du företagets lönsamhet och konkurrenskraft” och arbetar idag som konsult inom hållbar utveckling.

Hampus Hagman (KD) är en av våra nya riksdagsledamöter. De frågor han önskar driva är näringslivets villkor och sjöfart.

Rickard Nordin (C) är riksdagsledamot och Centerpartiets klimat- och Energipolitisk talesperson.

Jessica Thunander (V) är riksdagsledamot och suppleant i Trafikutskottet.

Mer information kommer.

 

OBS! SEMINARIET ÄR FULLBOKAT. Kontakta Carolina Kihlström, carolina.kihlstrom@sweship.se för väntlista. Seminariet är kostnadsfritt (du behöver ej ange fakturaadress i anmälningsformuläret), men anmälan krävs.