Svensk Sjöfarts verksamhetsberättelse ”Sjöfartsåret 2017” har publicerats

Svensk Sjöfarts verksamhetsberättelse ”Sjöfartsåret 2017” har publicerats och innehåller nyheter från året som gått inom Svensk Sjöfarts fokusområden miljö och klimat, sjösäkerhet och teknik, konkurrenskraft och tillväxt samt forskning och innovation. Rapporten ger också kunskap om den svenska sjöfartens betydelse för Sverige och vad som krävs för en framtida konkurrenskraftig sjöfartssektor. Rapporten finns tillgänglig i både tryckt och digital form.

Publicerad: 2018-05-02