Sjöfarten viktig för att sammanlänka hamnar, fartyg och människor

Världssjöfartens dag firades 26 september i Malmö på World Maritime University. Temat för årets dag var ”Connecting ships, ports and people”. Temat belystes av fem talare som pratade om temat från olika perspektiv.

Cleopatra Doumbia Henry pratade om WMU:s arbete och vikten av sjöfarten i samhället då hon gav presenterade det officiella IMO:s talet, skrivet för just Världssjöfartens dag.

– Sjöfartssektorn kan och kommer att fortsätta spela en stor roll för sysselsättning, tillväxt och stabilitet. Att länka samma hamnar, städer och sjöfart är viktigt då 80 % av all handel transporteras till sjöss. Sjöfart är också centralt för matförsörjningen i de flesta länder, säger Cleopatra Doumbia Henry.

Annika Elfström från Stena var dagens tredje talare och fokuserade på digitalisering och sjöfartens framtid.

– Det är viktigt att inte bara fokusera på kärnverksamheten, utan också se utanför. Vi går från tänkande till maskiner, från produkter till plattformar och från kärnverksamhet till utökade samarbeten, säger Annika Elfström

Svensk Sjöfarts VD, Rikard Engström, menade att det krävs system som möjliggör konkurrenskraftig sjöfart – något som politiker och myndigheter ansvarar för.

– Det är viktigt att politiker vågar använda verktyg på olika sätt för att möjliggöra en sjöfartssektor som är i framkant. Svenska redare har idag de mest avancerade systemen och är både säkra och miljövänliga. I Sverige sysselsätts cirka 100 000 personer inom sjöfarten, ställer man alla dessa personer på rad bilder de en kö på 15 mil – eller fyller cirka sju stycken Globen, säger Rikard Engström.

Läs Sjöfartstidningens artikel här.