”Sjöfarten har stor betydelse för Sverige som exportnation”

Svensk Sjöfart frågade Pia Nilsson (S), riksdagsledamot, om sjöfartens potential och betydelse för Sverige. Se vad hon svarade i videon nedan.

”Det är roligt med sjöfarten för det finns en väldigt stor utvecklingspotential och det är vi politiker överens om; även över politikergränserna. Det skapar en god grund för att gå vidare. Framförallt vad gäller godstrafiken pratar vi om att vi vill överföra mer gods från väg till både järnväg och sjöfart. På järnvägen är det kapacitetsbrist idag, men sjön den har vi där och där kan vi göra så mycket mer. Sjöfarten har stor betydelse för Sverige som exportnation men man kan också arbeta mer med närsjöfarten, exempelvis tillsammans med övriga Europa. Här finns en uttalad potential som Sjöfartsverket har slagit fast i sin analys. Vi kommer att titta på olika stimulansinsatser, exempelvis ECA-bonus, för att få fler godsköpare att använda fartyg istället för lastbil. Men vi behöver också inspel från branschen som vet vad som behöver göras.” – Pia Nilsson (S), riksdagsledamot

Publicerad: 2017-11-24