Sjöfarten deltar i regeringens nya elektrifieringskommission

Regeringen meddelar idag i ett pressmeddelande att man avser att öka tempot i elektrifieringsarbetet. Ett led i arbetet är tillsättandet av en elektrifieringskommission där bland annat Niclas Mårtensson, VD Stena Line, och Elvir Dzanic, VD Göteborgs Hamn, deltar.

– Svensk Sjöfart välkomnar regeringens initiativ och det är glädjande att se att flera sjöfartsaktörer deltar i regeringens elektrifieringskommission. Sjöfarten arbetar intensivt med miljö- och klimatfrågor och elektrifiering är en del i det arbetet. Flera av Svensk Sjöfarts medlemmar använder sig redan av batterier och el för framdrivning av fartyg, exempelvis Forsea Ferries, Northern Offshore Services och Stena, och det ska bli spännande att se hur utvecklingen kommer att fortsätta, säger Fredrik Larsson, ansvarig för miljö- och klimatfrågor på Svensk Sjöfart.

– För att fortsätta utvecklingen mot en hållbar transportsektor är det oavsett mycket viktigt att grundförutsättningarna för att bedriva sjöfart stärks. Coronapandemin har drabbat sjöfarten mycket hårt och för att sjöfarten ska kunna satsa på elektrifiering, som innebär stora investeringskostnader, är det viktigt att grundläggande konkurrensvillkor fungerar. Exempelvis är det centralt för sjöfarten att det sker en förlängning av hur lång tid företagen kan använda sig av korttidspermittering, säger Rikard Engström, VD Svensk Sjöfart.

Läs mer om sjöfartens förslag för fossilfri sjöfart i Sjöfartsnäringens färdplan för fossilfri konkurrenskraft.

Publicerad: 2020-10-15