Sjöfarten bortglömd vid presentation av regeringens satsningar på transportsektorn

Regeringen har idag presenterat delar av budgetpropositionen där bland annat 5,4 miljarder ska gå till transportsektorn. Exempelvis föreslås en satsning på biogas. Vid presentationen av dess innehåll lyser dock sjöfarten med sin frånvaro.

– Det är anmärkningsvärt att regeringen har mål om överförflyttning av gods från väg till sjöfart om mål om att bli världens första fossilfria välfärdsland, men inte nämner sjöfarten överhuvudtaget i presentationen av regeringens satsningar på transportsektorn. Vi välkomnar självklart satsningarna på biogas som är viktigt för hela transportsektorn, men det är på intet sätt tillräckligt för att stödja sjöfarten som drabbats hårt under coronapandemin och är mycket konkurrensutsatt, säger Rikard Engström, VD Svensk Sjöfart.

Svensk Sjöfart menar att det finns mycket som regeringen skulle kunna genomföra för att öka svensk sjöfarts konkurrenskraft och bidra till branschens omställning.

– Jag utgår från att satsningarna på sjöfarten presenteras vid senare tillfälle. Regeringen har en ofta uttryckt hög ambition för att stärka sjöfartens möjligheter att bidra till svensk industris konkurrenskraft och till överflyttningsambitionerna. Men det är dags att man går från ord till handling även i de monetära satsningar man gör. Att regeringen inte lever upp till ambitioner för sjöfartens som bland annat uttrycks i regeringens godsstrategi och med tillsättandet av en nationell sjöfartssamordnare på Trafikverket tycker vi är märkligt. Vår bestämda uppfattning är att regeringen vet vad som behöver göras för att stärka sjöfarten men av någon anledning stannar det vid kunskap. Sjöfarten behöver beslut i linje med ambitionerna. Vi ser exempelvis att det finns mycket som staten skulle kunna göra för att bidra till en omställning av sjöfarten såsom att gynna early-movers, införa en CO2-fond eller en grön investeringsfond samt ge ökat anslag till Sjöfartsverket för isbrytningen och för att kunna höja miljödifferentieringen i Sjöfartsverkets avgiftssystem, säger Rikard Engström.

Publicerad: 2020-09-14