Sjöfart på agendan när miljöministern besökte Göteborg

När miljöminister Karolina Skog besökte Göteborg var ett besök på Älvsborgs fästning och den ”sniffer”-anläggning som finns där och detekterar bränslets svavelinnehåll utifrån rökavgaser. Under resan redogjorde Edvard Molitor, miljöchef för Göteborgs Hamn, för hamnens verksamhet och tog också upp vilket klimat- och miljöarbete hamnens kunder gör. Med på besöket fanns också Tobias Gustavsson politiskt sakkunnig hos ministern, Chalmers-professorn Johan Mellqvist och Anders Roth från IVL och Svensk Sjöfarts VD, Rikard Engström. Under resan och vid besöket på fästningen pratades det bland annat om det omfattande miljöarbete som sker bland föreningens medlemmar och då förstås inte bara ur perspektivet svavelutsläpp.

– Bland det som diskuterades var Furetanks nyligen genomförda LBG-bunkring och att Svensk Sjöfart ser mycket positivt på regeringens initiativ för att möjliggöra svensk LBG-produktion under ekonomiska förhållanden som liknar de danska. LBG finns idag inte i tillräcklig kvantitet och man kan konstatera att den danska gasen är ungefär hälften så dyr som den svenska dito, säger Rikard Engström, VD, Svensk Sjöfart.

Vid sidan av detta diskuterades batteriers och elektricitetens användning inom sjöfarten då Stena Jutlantica med sin batteriinstallation passerade.

– Ett givet samtalsämne var förstås också de skärpta sanktionsmöjligheterna för brott mot svavelreglerna. Det är mycket bra och välkommet att Sverige ändrar reglerna och skärper sanktionerna även om de gärna fick vara än tuffare. Det är ett sätt att motivera och signalera till de redare som gör stora investeringar i miljöförbättrande åtgärder för bl a reducerade svavelutsläpp gör uppskattad samhällsnytta. Inte minst har de mycket omfattande investeringar som gjorts i LNG reducerat svavelutsläppen betydligt, säger Rikard Engström.

– Det stora miljö- och klimatengagemang som sker bland Svensk Sjöfarts medlemmar som idag är en proaktiv kraft i miljöarbetet är glädjande. Sjöfarten behöver utnyttjas i större utsträckning för att de samhällspolitiska målen ska kunna nås, säger miljöminister Karolina Skog.

Publicerad: 2018-06-28