Sjöfacken och branschen enade: ”Regeringens åtgärder måste förlängas”

Under coronapandemin har sjöfartssektorn drabbats hårt med exempelvis upp till 90 procent färre resenärer i genomsnitt men också med lägre godsvolymer än normalt. Följderna har blivit omfattande varsel och uppsägningar. Regeringen beslutade den 16 juli att införa en tillfällig ändring för sjöfartsstödet som gör det ekonomiskt möjligt även för rederierna att korttidspermittera personal.  Fackföreningarna Seko sjöfolk och Sjöbefälsföreningen samt branschorganisationen Svensk Sjöfart menar att det är absolut nödvändigt att förlänga den tillfälliga förordningen till den 31 december 2021. Parterna har därför skrivit en hemställan till infrastrukturminister Tomas Eneroth.

– Sjöfarten är oerhört viktig för samhället och transporterar cirka 90 procent av all import och export. Ett normalår transporteras även cirka 30 miljoner passagerare. Under pandemin har antalet passagerare men också frakterna minskat markant, vilket gjort att bland annat färjerederierna nu befinner sig i en mycket kritisk situation. För att färjerederierna ska finnas kvar även efter krisen måste regeringen förlänga den tillfälliga förordningen i sjöfartsstödet samtidigt som man förtydligar att stödet ska kunna ges även när ett rederi behöver anpassa trafiken och exempelvis lägga upp ett fartyg en kortare tid, säger Rikard Engström, VD Svensk Sjöfart.

Det är inte bara fackföreningar och branschorganisationer som har visat sitt stöd för sjöfarten och uppmanat regeringen att förlänga stödet. Under våren och sommaren skrev över 3000 personer på ett upprop för att rädda den samhällsviktiga sjöfarten.

– Att så många personer skrev på uppropet för att rädda den samhällsviktiga sjöfarten visar hur viktig sjöfarten är för många människor i samhället. Sjöfarten transporterar inte bara mängder av varor och passagerare, det är också en viktig arbetsplats för ca 10 000 ombordanställda och 100 000 i hela klustret runt omkring sjöfarten. Det är även för dem som viktigt att förordningen förlängs. Även om förhoppningen är att samhället snart ska kunna återgå till en mer normal situation, så finns det en överhängande risk att smittspridning av Covid-19 fortsätter under hösten och inledningen av 2021. Det finns därmed en risk för fortsatt legala begränsningar i trafiken även efter årsskiftet och det är därför vi föreslår en förlängning till just 31 december 2021, säger Kenny Reinhold, ordförande Seko Sjöfolk.

– Om rederierna tvingas varsla ännu fler på grund av att förordningen inte förlängs blir det mycket svårt att växla upp när det sedan krävs. Andra länder har fått denna möjlighet att anpassa trafiken och utan förordningen i juli hade många fler ombordanställda blivit av med sina jobb och fler verksamheter hade lagts ner, säger Mikael Huss, VD Sjöbefälsföreningen.

 

Läs hela brevet här: Hemställan ang förlängning av sjöfartsstödsförordningen 200928

Publicerad: 2020-09-28