Se Svensk Sjöfarts öppna årsmötesseminarium här

Den 28 april kl.13.30-16.30 är det dags för Svensk Sjöfarts öppna årsmötesseminarium. Har du inte anmält dig för att delta på plats finns det möjlighet att se seminariet digitalt här.

Under seminariet presenteras status i flera utav sjöfartens viktigaste frågor och förslag för en hållbar och konkurrenskraftig sjöfart. Flera riksdagsledamöter deltar även under seminariet. Även kriget i Ukraina och vad kriget får för kortsiktiga och långsiktiga effekter på sjöfarten kommer att diskuteras.

Program

13.30 Inledning och välkomna

Statusuppdatering sjöfartens viktigaste frågor 2022

Miljö/klimat – Vad händer inom sjöfartens miljö- och klimatarbete?
– Framtidens fartyg – Annika Kristensson, Deputy Chief Executive Officer, Terntank

– Ny biogasanläggning – Lars Höglund, VD, Furetank

– Vätgas som framdrivningsmedel – Christer Bruzelius, Destination Gotland

Utbildningssystem och kompetensförsörjning – Presentation av rapporter kring utbildningssystem och sjöfartens kompetensbehov – Mikael Hägg, RISE

Sjöfartens konkurrenskraft – spaningar från färje-roro, tank- och bulk och specialsjöfart
– Johanna Boijer-Svahnström, informationsdirektör, Viking Rederi
– Frida Rowland, Sverigechef, AtoB@C Shipping
– David Kristensson, styrelseordförande, Northern Offshore Services

En hållbar och smart sjöfart – Release av Svensk Sjöfarts sjöfartsagenda/valmanifest – Anders Hermansson, VD Svensk Sjöfart

Framtidens sjöfart – Samtal med riksdagsledamöter
– Johan Büser (S), ledamot i trafikutskottet
– Anders Hansson (M), ledamot i trafikutskottet
– Mikael  Larsson (C), suppleant i trafikutskottet
– Helena Gellerman (L), ledamot i trafikutskottet
– Magnus Jacobsson (KD), ledamot i trafikutskottet
– Jimmy Ståhl (SD), ledamot i trafikutskottet

Ukrainafrågan – Hur påverkas sjöfarten? Kortsiktiga & långsiktiga effekter 

– Guy Platten, Secretary General, International Chamber of Shipping (ICS) – (presentationen hålls på engelska)

– Luisa Puccio, Director Shipping & Trade Policy, ECSA – (presentationen hålls på engelska)

– Christina Palmén, miljö och säkerhet, Föreningen Svensk Sjöfart

16.30 Slut

Publicerad: 2022-04-27