Se Blå Tillväxts sjöfartspolitiska webinar

Den 31 augusti arrangerade Blå Tillväxt (ett samarbete mellan Svensk Sjöfart, Seko Sjöfolk och Sjöbefälsföreningen) ett sjöfartspolitiskt webinar. Politiker som deltog var Johan Büser (S), Anders Hansson (M), Jimmy Ståhl (SD), Magnus Jacobsson (KD), Jessica Thunander (V), Mikael Larsson (C) och Helena Gellerman (L).

Missade du webinaret kan du här se hela inspelningen igen.

Publicerad: 2020-08-31