Se Blå Tillväxts sjöfartspolitiska webinar

Den 15 januari arrangerade Blå Tillväxt det sjöfartspolitiska webinaret ”Vilka finanspolitiska åtgärder krävs för en hållbar återstart?”. Under webinaret deltog branschen tillsammans med riksdagsledamöter och diskuterade konkreta åtgärder för att skapa förutsättningar för en hållbar återstart för den svenska sjöfarten.

Se hela webinaret här.

Publicerad: 2021-01-15