VD-bloggen: Ring ut det gamla, ring in det nya

Så var 2019 till ända. Det har varit ett händelserikt år men kanske inte fullt så händelserikt som man skulle kunnat önskat och förväntat sig utifrån de politiska ambitionerna menar Svensk Sjöfarts VD Rikard Engström som summerar året.

”Under 2019 har det hänt mycket som varit mycket positivt för sjöfarten som sådan men också sett ur ett bredare ”AB Sverige”-perspektiv. Det rör dels villkoren men framförallt de satsningar vi sett under 2019 bland rederierna. Vi har under de senaste åren sett en stor investeringsvilja bland svenska rederier och att de fartyg som beställs och levereras går från klarhet till klarhet avseende hållbarhetsaspekterna. 2019 är ett år som kommer att gå till historien inom svensk sjöfart i detta avseende. Vi har också sett att branschen lyft rekryteringsbehoven med fantastiska satsningar för att visa ungdomarna möjligheterna som finns om man väljer den maritima banan som sin karriär. Möjligheterna att arbeta med spännande och utvecklande samhällsfrågor finns såväl till sjöss som iland. Andra saker som förstås glatt branschen är att vi under året sett en ny storsatsning i ett nytt rederi men också att många valt att sätta svensk flagga i aktern på sina fartyg med stolta svenska ortsnamn som hemmahamn. Lägger vi dessutom till att det blivit klart att nästa ordförande för den europeiska redareorganisationen, ECSA, blir Stenas Claes Berglund ser vi att Sverige aldrig haft ett bättre läge att nu visa framfötterna inom hållbar sjöfart. Nu hoppas jag bara att även regeringen ser denna möjlighet.

Från ett politiskt perspektiv har det glatt mig att förra årets regeringsuppdrag och godsstrategi fortsatt leverera resultat som alla visar på behovet för Sverige att använda sjöfarten på ett bättre sätt. Vi såg också en efterlängtad ökad satsning på forskning när regeringen nära nog dubblerade medlen i Trafikverkets sjöfartsportfölj. Jag blir också glad att se att politiker i alla politiska partier är eniga och lägger många goda förslag i motioner, skriftliga frågor och interpellationer – levererar man i högre utsträckning kommer vi med sjöfartens hjälp att kunna närma oss flera av de politiska målen.

Emellertid finns det också orosmoln och saker som förvånar. I skuggan av de politiskt positiva besluten och beskeden är nog ändå det mest förvånande att regeringen valt att INTE ta nästa steg inom flera områden där frukterna hänger mycket lågt. Det gäller kanske primärt de områden där Svensk Sjöfart, Seko sjöfolk och Sjöbefälsföreningen är helt eniga. Det finns, menar Rikard Engström, knappast någon samhällsekonomisk baksida av att införa en stämpelavgift istället för stämpelskatten och att öppna upp tonnageskatten så att den blir inkluderande istället för exkluderande. Lägg därtill att regeringen måste ta nästa steg avseende att återinföra och värna nettomodellen. Vidtar man dessa tre åtgärder så kommer den svenskflaggade flottan att öka, Sverige visar att man tror på den hållbarhetssträvan i forskningsfrontens tätgrupp där Sverige i stor utsträckning är en absolut drivkraft. Nu hoppas jag att regeringen ser att inriktningen stakats ut under de senaste åren och att 2020 blir året då handling sker och vi får leveranser enligt ovan. Då stärks svensk konkurrenskraft, svenskt totalförsvar och hållbarheten inom den internationella sjöfarten ökar.

Mot denna bakgrund och med dessa förhoppningar önskar Svensk Sjöfart alla ett mycket gott nytt sjöfartsår!”

Publicerad: 2019-12-31