Riksdagsledamot vill se mer åtgärder för konkurrenskraftig sjöfart

”Vad gör regeringen i dag för att underlätta överföringen av gods till sjöfart, och hur stärker vi förutsättningarna för en mer konkurrenskraftig sjöfart?”. Frågan har ställts av riksdagsledamoten Lars Mejern Larsson (S) till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S).

– Det finns stor politisk vilja i Sverige när det gäller en starkare och mer konkurrenskraftig sjöfart. Det märkte jag inte minst när jag i förra veckan fick lyssna till styrelsen i Vänerhamn. Samtidigt råder det oro för att höjda farleds- och lotsavgifter ska minska svensk sjöfart på sikt. Detta skriver bland annat Värmlands Folkblad om. Det finns enorm potential i svensk sjöfart. Regeringen har länge arbetat med att stärka sjöfarten, men coronapandemin har dessvärre påverkat dess förutsättningar. I Vänerregionen ser man nu att konkurrensförutsättningarna för sjöfarten har minskat, och man pekar bland annat på de höjda farledsavgifterna. Sjöfarten har en mycket viktig roll att spela för ett hållbart transportsystem, skriver Lars Mejern Larsson.

Svensk Sjöfart ser fram emot svaret från infrastrukturministern och menar att det är mycket viktigt att åtgärder tillkommer om man vill se resultat från regeringens håll.

– Frågan som Lars Mejern Larsson ställer grundar sig i en välbefogad oro för farleds- och lotsavgifterna som Sjöfartsverket tar ut för att finansiera sin verksamhet. Den 18 februari kommer Sjöfartsverkets styrelse att ta ett beslut om man ska höja avgifterna eller ej från den hårt drabbade sjöfarten – detta i en period då coronapandemin fått stora konsekvenser för branschen med bland annat uppsägningar, inställda linjer och upplagda fartyg. Det säger sig självt att höjningar vore ett mycket olycklig beslut för näringslivets konkurrenskraft och det skulle också tydliggöra bristen på faktiska åtgärder i linje med politiska mål. Regeringen måste förändra förutsättningarna i grunden för myndigheten så att man säkerställer att sjöfartens konkurrensnackdel minskar och därmed i ökad utsträckning bidrar till AB Sveriges hållbara återstart och långsiktiga välfärd. Det som krävs är bland annat en kraftig och permanent ökning av Sjöfartsverkets anslag. Därtill måste investering och drift av isbrytare finansieras genom statlig försorg, säger Rikard Engström, VD Svensk Sjöfart.

Läs mer.

Publicerad: 2021-02-05