Riksdagen föreslås ta beslut om en översyn av Sjöfartsverket verksamhets- och finansieringsform samt miljödifferentiering av farledsavgifter

Nästa vecka debatteras vårens sjöfartsbetänkande i riksdagen. Två frågor som bland annat getts som förslag är att regeringen bör utreda förutsättningarna för Sjöfartsverkets verksamhets- och finansieringsform i syfte att hitta en bättre myndighetsorganisation och finansiering än den nuvarande samt att regeringen bör se över miljödifferentieringen av farledsavgifterna för att säkerställa att utformningen av dessa skapar incitament för ytterligare klimatåtgärder utan att missgynna sjöfarten som transportslag.

Svensk Sjöfarts vice VD, Anders Hermansson, menar att förslaget om en översyn av Sjöfartsverkets verksamhets- och finansieringsform är bra.

– Vi ser positivt på detta förslag. Det är viktigt att se över hur våra myndigheter organiseras för att både säkerställa en effektiv verksamhet, samt för att säkerställa svensk konkurrenskraft. Sedan om myndigheten verkligen bör förändras får utredningen i så fall svara på, säger Anders Hermansson, vice VD Svensk Sjöfart.

Även beslutet om att se över miljödifferentiering av farledsavgifterna är något som välkomnas av Svensk Sjöfart.

– Det är oerhört viktigt att incitament till klimatåtgärder kommer på plats snarast möjligt. Det ska löna sig att bemöda sig. Detta är en fråga som den svenska sjöfartssektorn länge efterfrågat då miljödifferentiering i dagsläget inte fungerat. Dessutom har farledsavgifterna höjts för några av våra mest miljövänliga fartyg på grund av att bland annat passageraravgiften i avgiftsmodellen ser ut som den gör. I ett krisläge som vi nu befinner oss i är det viktigt att alla aktörer gör vad de kan för att förbättra sjöfartens konkurrenskraft och samtidigt bidra till hållbara transporter, säger Fredrik Larsson, miljö- och klimatansvarig Svensk Sjöfart.

Läs hela sjöfartsbetänkandet här.

Publicerad: 2020-04-07