Regeringens beslut om utökade krediter till EKN välkomnas av sjöfartsbranschen

Coronaviruset har slagit hårt mot den svenska sjöfartssektorn och igår kom beskedet att regeringen utökar EKN:s ram med 50 miljarder, något som välkomnas av sjöfartsbranschen.

– Det gläder Svensk Sjöfart att regeringen visade prov på handlingskraft när man utökade EKN:s ram med 50 miljarder där bland annat sjöfarten kan få möjlighet till krediter för att klara det akuta läget. Det gläder också att regeringen har förstått att denna enskilda åtgärd inte är tillräcklig för att säkerställa en tillräckligt god varuförsörjning till och från Sverige. Sverige är oerhört handelsberoende något som inte minst visar sig i kristider. Det är i grunden bra men visar på vikten av att regeringen agerar kraftfullt för att försörjningskedjorna ska fungera. Ur ett import/exportsammanhang är Sverige att betrakta som en ö och därför är det viktigt att regeringen per omgående vidtar ytterligare åtgärder. Till dessa hör bland annat att anpassa regelverken som infrastrukturminister Tomas Eneroth indikerade vid SVTs utfrågning efter presskonferensen igår. Vi välkomnar sådana justeringar men -igen – det är ett akut läge och justeringar måste ske skyndsamt. Ett annat område rör statens andel av lönekostnaden vid permitteringar där vi ser att man måste följa t ex det norska exemplet och, under denna kristid, stå för 75% av lönekostnaden, säger Rikard Engström VD Svensk Sjöfart.

Publicerad: 2020-03-18