Sjömäns intyg och fartygs certifikat förlängs i 6 månader

Coronavirusets spridning innebär en stor påfrestning för sjöfartsbranschen. För att underlätta för sjöfarten förlängs därför giltighetstiden för sjömäns intyg och fartygs certifikat i 6 månader.

Publicerad: 2020-03-26