Rapporteringsmall för EU:s taxonomi framtagen

Tillsammans med en grupp nordeuropeiska redarföreningar har Svensk Sjöfart utvecklat en ny mall för att hjälpa rederier att komma igång med den taxonomirapportering som snart kommer att bli obligatorisk. När man konkurrerar om framtida investeringar är en transparent och hållbar affärsprofil nyckeln – även för rederier.

Från 2023/2024 och framåt måste företag som faller inom tillämpningsområdet för CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) rapportera sin andel av intäkterna, OPEX och CAPAX, som är kvalificerade och anpassade till EU:s taxonomi. Därför har Svensk Sjöfart tillsammans med de finska, norska, belgiska, holländska och danska rederiföreningarna tagit fram en mall för att underlätta den obligatoriska rapporteringen för sina medlemmar.

– Många europeiska och i synnerhet våra svenska rederier ligger i framkant vad det gäller att uppnå en klimatsmart sjöfart och CO2-effektivitet. Att klargöra vad som är ”grönt” och vad som inte är det är dock inte helt enkelt. Därför är vi glada att kunna presentera den här mallen för att hjälpa våra medlemmar med den rapportering som snart blir obligatorisk, säger Anders Hermansson, VD Svensk Sjöfart.

Idag, den 15 december, från 15:00 till 16:30 välkomnar Svensk Sjöfart, tillsammans med våra systerorganisationer, medlemmar till ett webinarium om EU:s taxonomi och Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Målet är att belysa vad som förväntas av redare och hur man tar nästa steg.

Anmäl dig till webinariet (gäller endast för Svensk Sjöfarts medlemmar) genom att kontakta Madeleine Säll, madeleine.sall@sweship.se, senast kl.13.00 idag.

Rapporteringsmallen hittar du här.

Publicerad: 2022-12-15