Pressmeddelande: Hur påverkar Brexit, handelskrig och omvärlden sjöfarten?

Under branschorganisationen Svensk Sjöfart höstmöte den 15 november samlas över hundra personer från akademi, myndigheter, politik och industri för att få svar på frågorna kring vad sjöfarten har att förbereda sig på framöver. Frågor som Brexit, handelskrig och nya handelsmönster kommer att diskuteras.

– Sjöfarten som global bransch påverkas stort av omvärldstrender. Exempelvis Brexit och handelskrig kan få förödande konsekvenser för hela transportsektorn och årets tema belyser inte bara vikten av handel för sjöfart – utan också sjöfartens betydelse för handeln som ju transporterar 90 procent av alla varor runtom i världen. Under hela dagen har vi spännande talare att se fram emot med intressanta föredrag. Henrik Mitelman har exempelvis lovat oss att berätta vem som spelar huvudrollen i världsekonomin 2030, något som ska bli intressant att lyssna till, säger Rikard Engström, VD, Svensk Sjöfart.

Talare på mötet är bland annat den prisbelönte ekonomijournalisten Henrik Mitelman och EU-experterna Lotten Kronudd och Zofia Labno. Även Göteborgs Hamns och Stockholm Hamnars nya VD:ar deltar i ett samtal om hur de ser på framtiden.

– Sjöfarten är en del av framtiden och vill vara med och forma ett hållbart samhälle. Därför läggs även ett extra fokus läggs på klimatfrågan. Sjöfarten arbetar aktivt för att minska skadliga utsläpp till luft och vatten, bland annat genom att testa nya bränslen, eco-driving och ny fartygsdesign, säger Rikard Engström.

För den som inte har möjlighet att delta på plats finns det möjlighet att följa seminariet på Svensk Sjöfarts hemsida.

Hela höstseminarieprogrammet finns att läsa på Svensk Sjöfarts hemsida.

Publicerad: 2019-11-15