Preliminärt program för Transportforum ute nu

Transportforum äger rum 10-11 januari 2018 och samlar cirka 1500 personer intresserade av transportfrågor.

Tema för inledningen är tillgänglighet och transporter på landsbygd. Öppningstal av Tomas Svensson, generaldirektör för VTI och inledningstal av Tomas Eneroth, infrastrukturminister.

Huvudtalare är Po Tidholm, journalist och författare, aktuell med boken ”Läget i landet” och ljudreportaget ”Järnburen” samt Josefina Syssner, forskare och föreståndare för Centrum för kommunstrategiska studier vid Linköpings universitet, aktuell med en studie om krympande kommuner i Sverige och Nederländerna. Titel på Josefinas presentation: Visioner för framtidens landsbygd: var finns de och varför behövs de?.

I programmet finns följande seminarier som Transportforums sjöfartskommitté, där Svensk Sjöfart deltar, arrangerar:

10 januari: Överförflyttning av gods från väg till sjö – hur kan det bli verklighet? (Session 13)

10 januari: Maskinerna tar över eller oändliga möjligheter? – Digitalisering, spårbarhet och block chain (Session 30)

11 januari: Så kan sjöfarten bidra till ett fossilfritt Sverige (Session 63)
Övriga seminarier med nyheter om sjöfart är:

Session 51 6_5: Drivmedel för framtidens sjöfart

Session 58 1_11: Samhällsekonomiska kostnader

Session 85 6_9: Klimatmålet: -70 % till 2030 och vägen dit

Publicerad: 2017-12-19