Politiska åtgärder minskade svaveldirektivets kostnader i Finland

Uppgifterna framgår av en utredning som kommunikationsministeriet i Finland låtit genomföra. Svavelregleringen trädde i kraft den 1 januari i år.
Den största enskilda orsaken till att kostnaderna inte höjts lika mycket som befarades var prisraset på diesel, vilket har lindrat kostnadstrycket betydligt. Priset på marindiesel låg våren 2015 på samma nivå som priset på tung diesel år 2014.
– Situationen förändras hela tiden och påverkas av många variabler, säger den finske näringsministern Jan Vapaavuori och den finska trafikministern Paula Risikko i en gemensam kommentar. Man bör komma ihåg att svaveldirektivets faktiska konsekvenser kommer att synas först senare, då man får en klarare bild av hur svavelregleringen inverkar på bland annat företagens och rederiernas långvariga fraktavtal.
Den finska regeringens åtgärder har bidragit avsevärt till att kostnaderna inte ökade så mycket som befarades.
– Stora satsningar har gjorts, säger trafikminister Paula Risikko. Till dessa hör bland andra halveringen av farledsavgifterna och slopandet av banavgiften åren 2015 – 2017, stödet till investeringar i miljövänliga fartyg, investeringsprogrammet för LNG-terminaler samt ett flertal ändringar i lagstiftningen.
Läs mer