POLITIKER PRATAR SJÖFART (6) – Per Arne Håkansson (S) om kopplingen mellan sjöfart, EU och frihandel

Hur hänger handel och sjöfart ihop? Är sjöfarten viktig för tillväxten? Det och mycket mer pratar Per Arne Håkansson (S) ledamot i näringsutskottet om i en intervju med Svensk Sjöfart.

Lyssna eller läs nedan.


 

Hur ser du på sjöfartens betydelse för Sverige?

– Sjöfarten har en stor betydelse för Sverige. Vår långa kust, både med Östersjön och kontakten mot Västerhavet, men också i ett global perspektiv där svensk sjöfart har möjlighet att utvecklas ytterligare. Det skapar jobb och tillväxt – sjöfarten är en stark tillväxtfaktor för Sverige.

Vilka åtgärder vill ni se för sjöfarten?

– Vi kommer att lyfta betydelsen av att vi har en frihandel, att frihandelsfrågorna är fortsatt aktuella i världen och det är av stor vikt för Sveriges fortsatta utveckling att vi har en fungerande frihandel, det är en övergripande fråga. EU-samarbetet är av stor vikt. Innovation och forskning, där vi ska ligga i framkant i Sverige, som ju sjöfarten också är en viktig del av. Den hållbara utvecklingen. Sedan har jag fått en hel del tankar och idéer på att stärka samverkan och samarbete mellan myndigheter, akademi och sjöfartsnäringen där vi kan arbeta mer tillsammans för att lyfta de här frågorna.

Om Socialdemokraterna kommer i regeringsställning, hur märker vi det om fyra år?

– Då kommer det att vara ökat fokus på sjöfartens betydelse för tillväxten och vi ska lyfta fram just de här frågorna. För det är inte självklart att det kommer vara högt på dagordningen beroende på vad vi har för konstellationer. Jag kommer att fortsätta arbeta för att frihandel och EU-samarbete och en kraftsamling mellan näringsliv och samhälle är viktigt för att vi ska nå framåt, säger Per-Arne Håkansson

Publicerad: 2018-09-06