Partiledarna för Alliansen på besök hos Svensk Sjöfarts medlem Stena

Alliansen har besökt Svensk Sjöfarts medlem Stena, både för att lära sig mer om sjöfart och för att offentliggöra sin miljö- och klimatstrategi.

– Vi är mycket glada över att Alliansen valde att offentliggöra strategin hos oss, speciellt med tanke på att de också uppmärksammade vårt miljö- och klimatarbete. Svensk sjöfartssektor är världsledande inom grön teknik och under besöket berättade vi bland annat om vår batterisatsning på Stena Jutlandica, säger Claes Berglund, direktör på Stena och ordförande i Svensk Sjöfarts Färje-Rorosektion.

Även partiledarna var nöjda med besöket och Annie Lööf skrev bland annat följande på Twitter: ”Intressant besök hos Stena Line i Göteborg idag för att lära oss mer om deras arbete med grön omställning av sjöfarten. Hela transportsektorn behöver ställa om – från sjöfarten, personbilarna till flyget. Bra med familjeägda företag som tar en grön ledartröja.