Öppet informationsmöte om sjöfartens utveckling

Svensk Sjöfarts öppna informationsmöte 17 november samlade deltagare från hela sjöfartsbranschen och gav en inblick i Svensk Sjöfarts prioriterade frågor samt en utblick från skeppsmäklaren Marthe Lamp Sandvik.

Rikard Engström, VD på Svensk Sjöfart, inledde mötet med att berätta om året som gått.

– Vi får inte glömma att sjöfarten är en viktig bransch för Sverige. Svensk Sjöfarts medlemmar har sammanlagt ungefär 10 000 anställda och omsätter cirka 10 miljarder; totalt sysselsätts dock 100 000 personer inom sjöfarten – ungefär lika mycket som sex stycken fyllda Globen. Under 2016 transporterades 171 miljoner ton med sjöfarten och sjöfarten transporterade 30 miljoner passagerare i utrikes trafik, vilket är 5 miljoner mer än SJ, säger Rikard Engström, VD, Svensk Sjöfart.

– Svensk Sjöfarts vision är att kunna erbjuda den mest hållbara sjöfarten i Europa för ett konkurrenskraftigt Sverige och för att nå dit krävs det insatser från flera håll. Bland annat justeringar i tonnageskattesystemet, ett system som gynnar early movers och ökade forsknings- och innovationsmedel, säger Rikard Engström, VD, Svensk Sjöfart.

Svensk Sjöfarts sakkunniga berättade under dagen om nyheter inom tonnageskatten, lotsfrågan, svensk flagg, Maritime Single Window och CO2-frågan. Pia Berglund menade att flera förändringar har gjorts i rätt riktning.

– Vi har sett en stor utveckling för svensk flagg under året som har gått. Den svenska flaggan är nu konkurrenskraftigare och vi är glada över tonnageskatten som trätt i kraft 1 januari – även om vi önskar några finjusteringar så att exempelvis vår kustnära tankflotta har möjlighet att ingå i systemet, säger Pia Berglund på mötet.

Fredrik Larsson berättade om senaste nytt inom CO2-frågan där IMO har som mål att komma fram till en strategi för att reducera CO2-utsläppen.

– Inom IMO har ett arbete påbörjat för att ta fram en strategi för minskning av CO2-utsläpp. Man har kommit fram till en struktur och vad strategin ska innehålla för punkter. Nästa steg är att ta beslut om konkreta målformuleringar som ska antas av IMO, säger Fredrik Larsson, miljöansvarig på Svensk Sjöfart.

Marthe Lamp Sandvik, skeppsmäklare från Lorentzo & Stemoco, talade på mötet om trender gällande bland annat oljepriser och tanksegmentet. Presentationen finns tillgänglig här: 171117 Öppet informationsmöte

 

Publicerad: 2017-11-20