Omställningsstöd förlängs för mars och april

Regeringen skriver i ett pressmeddelande att omställningsstödet förlängs med månaderna mars och april. Stödet kommer kunna användas av företag som tappar mer än 30 procent av omsättningen.

– Vi välkomnar beskedet om ett förlängt omställningsstöd. Att regeringen bibehåller de stödåtgärder som nu finns på plats är viktigt för många företag, eftersom pandemin alltjämt har Sverige i sitt grepp. Nu har vi ännu inte sett det slutliga förslaget men vi hoppas att regeringen också har justerat omställningsstödet så att det inte missgynnar rederier som äger sina egna fartyg inom en koncern, säger Anders Hermansson, vice VD Svensk Sjöfart.

Läs mer på regeringens hemsida.

Publicerad: 2021-02-19